ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» зустрічає Всесвітній День Ґрунту науковими здобутками

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітній День Ґрунту для ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», який є академічною науковою установою в галузі ґрунтознавчих досліджень, є винятково важливим. Підбиваючи підсумки наукових здобутків за 2017 рік, науковою спільнотою Інституту докладено чимало зусиль у вирішенні важливих завдань на національному та міжнародному рівнях: створена Національна цифрова карта органічного вуглецю та його запасів у ґрунтах України як складова Глобальної цифрової карти органічного вуглецю; підготовлено Керівництво з управління засоленими ґрунтами до Плану реалізації Євразійського ґрунтового партнерства, що апробовано під час проведення міжнародного тренінгу-семінару на базі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» під егідою ФАО; підготовлено Методичні рекомендації «Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації»; Концепцію створення інформаційної системи грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування. Значну увагу було приділено підготовці пропозицій до законодавчого, нормативного забезпечення охорони ґрунтових ресурсів України, їх адаптивного та збалансованого використанням і управління родючістю грунтів. Особливо необхідно відзначити Звернення до Президента України Порошенка П.О., до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., до Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. щодо необхідності запровадження системи заходів з охорони земель і збереження родючості ґрунтів.

У цей урочистий день особливого значення набуває міжнародне співробітництво. ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» та його провідні вчені входять до складу більш 20 міжнародних організацій. Важливе практичне значення має співробітництво з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та створеним ним Глобальним ґрунтовим партнерством. Інститут, як провідна установа України з ґрунтових досліджень, виконує обов’язки Координаційного центру України по співробітництву з ГҐП та з його регіональними осередками. На сьогоднішній день Глобальне ґрунтове партнерство виконує функції світового координатора з впровадження сталого ґрунтового менеджменту та підвищення обізнаності громадськості та, зокрема, української спільноти з питань вирішальної ролі ґрунтів для забезпечення продовольчої безпеки країни та світу.

Всі ці здобутки – наш внесок в таку важливу сьогодні справу – охорону, збереження і раціональне використання ґрунтових ресурсів – головного національного багатства нашої країни.