Обласна науково-практична конференція у Покровську

16 березня 2018 року науковці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» прийняли участь у роботі обласної науково-практичної конференції у Донецькій області, м. Покровськ.

Робота конференції була присвячена питанням впровадження у виробництво новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, оптимізації їх удобрення, удосконалення структури посівних площ, підвищення рівня економічної ефективності аграрного виробництва.

Наукові співробітники Інституту - канд. с.-г. наук Соловей В.Б., завідувач відділу ґрунтових ресурсів, Тютюнник Н.В., завідувач лабораторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій, у своїх доповідях зупинились на проблемах якісної оцінки ґрунтів Донецької області, їх ресурсних можливостях, шляхах підвищення ефективності використання, захисту чорноземів звичайних від ерозії.