Оголошення про захист дисертацій

4 червня 2015 року в актовій залі Національного наукового центру “Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 –грунтознавство:

  • Тертишної Альони Володимирівни – «Просторовий розподіл мікроелементів та глинистих мінералів у схилових ґрунтах опідзоленого ряду Лівобережного Лісостепу України».
  • Корчашкіної Любові Анатоліївни – «Особливості та регулювання процесів трансформації і міграції азотовмісних сполук в заплавних ґрунтах Лівобережного Лісостепу».

Роботи виконано в Національному науковому центрі «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України.

9, 10 червня 2015 року в актовій залі Національного наукового центру “Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 із захисту дисертаційна здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 –агрохімія:

  • Валецької Оксани Вікторівни – «Вплив органічних ферментованих добрив на елементи родючості дерново-слабопідзолистого ґрунту та продуктивність ланки сівозміни».

Робота виконана в Поліській дослідній станції Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

  • Прокопчука Сергія Васильовича – «Оптимізація мінерального живлення нуту на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України».

Робота виконана в Уманському національному університеті садівництва.

  • Ткаченка Ігоря Юрійовича – «Оптимізація азотного живлення пшениці спельти на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України». Робота виконана в Уманському національному університеті садівництва.