Отримано сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Агрономія»

Згідно з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №732 від 19 листопада 2020 року ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» отримав сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Агрономія» (ID у ЄДЕБО 26733) з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія до 01.07.2026.

Ми вдячні Галузевій експертній раді та експертній групі Національного агенства за високу оцінку нашої роботи!

Запрошуємо всіх бажаючих на навчання до аспірантури за програмою «Агрономія»!