Парламентські слухання на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату»

4 липня 2018 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбулися Парламентські слухання на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату», в яких взяв участь директор Інституту академік НААН С.А. Балюк. До Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи було направлено пропозиції щодо реалізації в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату.

У наданих матеріалах доведено, що до негативних наслідків для сільського господарства України, які слід очікувати від змін клімату, можна віднести аридізацію територій, ксерофітізацію рослинного покриву, активізацію процесів засолення, ущільнення, знеструктурення, дегуміцікацію, уразливість до прояву ерозії, опустелювання. Усі ці фактори відображаються на потенціалі урожайності, який був оцінений 80-90 млн тон зерна, але не досягнутий.

Щодо міжнародних ініціатив, то на сьогодні Україна приєдналась до Конівенцій ООН про охорону біорізноманіття, про боротьбу з опустелюванням, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Затверджено Кабінетом Міністрів України Концепцію та Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Прийняття цих документів є внеском України в реалізацію рішень конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо + 20» (2012 р.), досягнення затверджених у 2015 р. Генеральною асамблеєю ООН нових цілей сталого розвитку на період до 2030 року на виконання Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, зокрема в частині прагнення досягти нейтрального рівня деградації у світі.

ФАО створено Глобальне ґрунтове партнерство, головною метою якого є стале управління земельними ресурсами (ННЦ ІГА – координатор від України). Основні документи, що розроблено ФАО: Оновлена Всесвітня ґрунтова хартія, ГҐП, 2014, Стратегічна програма захисту ґрунтів, ЄК, ФАО на 2010-2019 рр., 2009 р., Стан світових ґрунтових ресурсів (наукове видання), 2015 (за участю ННЦ ІГА) та ін., проводиться робота зі створення ґрунтово-інформаційних систем, мережі аналітичних лабораторій.

За ініціативи ФАО, у контексті питання змін клімату, за участю Інституту, створено цифрову глобальну карту органічного вуглецю, в т.ч. Національну карту України (за методологією ГҐП), проведено Міжнародний тренінг-семінар щодо управління засоленими ґрунтами, підготовлено, видано «Керівництво по управлінню засоленими ґрунтами», рекомендації «Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації», 2017.

ФАО підтримано ініціативу створення на базі ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» Міжвідомчого національного ґрунтово-інформаційного центру України.

Пропозиції ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» до проекту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату»

  • Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо механізмів удосконалення збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості», Національної програми охорони ґрунтів України.
  • Проведення повторного суцільного ґрунтового обстеження з метою наступного оновлення кадастрової, картографічної та аналітичної інформації про ґрунти у зв’язку з достатньо швидким розвитком деградаційних процесів. Створення Державної служби охорони і моніторингу земель, організація систематичного моніторингу ґрунтового покриву з урахуванням кращих європейських зразків.
  • Створення на базі ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» Міжвідомчого національного ґрунтово-інформаційного центру України.
  • Визначити джерела надходження до державного бюджету України на фінансування заходів щодо охорони грунтів для реалізації Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.