Підбиття підсумків фінансово-господарської діяльності експериментальної бази Інституту

2 березня проведено щорічне засідання балансової комісії за результатами роботи підпорядкованої дослідної мережі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за 2017 рік. Експериментальна база Інституту складається з двох дослідних станцій та трьох дослідних господарств:

  1. Поліська дослідна станція
  2. Луганська дослідна станція
  3. ДП «ДГ «Граківське»
  4. ДП «ДГ «Агроспілка»
  5. ДП «ДГ «Донецьке».

З них, Поліська дослідна станція Волинської області не має у користуванні земель сільськогосподарського призначення, Луганська дослідна станція та ДП «ДГ «Агроспілка» Луганської області, знаходиться на території на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, ДП «ДГ «Донецьке» Донецької області знаходиться на території що розташована на лінії зіткнення (розпорядження КМУ від 7.11.2014 №1085 зі змінами). У зв’язку із неможливістю проведення науково-дослідних і виробничих робіт, діяльність Луганської дослідної станції та ДП «ДГ «Агроспілка» призупинено відповідно до наказів керівників з 16 червня 2014 року й до цього часу не поновлено.

Загальна площа земель, які закріплено за Інститутом та підпорядкованою дослідною мережею становить 7857,84 га, у тому числі без об’єктів, які знаходяться на тимчасово окупованій території – 5400,80 га, з них рілля – 3712,59 га. На засіданні балансової комісії заслухано та обговорено звіти директорів підпорядкованої дослідної мережі Інституту: Поліської дослідної станції – Гаврилюка Володимира Андрійовича; Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» – Черненка Леонтія Андрійовича; Державного підприємства «Дослідне господарство «Граківське» – Гречішкіна Володимира Георгійовича.

За підсумками діяльності дослідної мережі Інституту за 2017 рік діяльність підпорядкованих господарств є прибутковою, направляються кошти на розвиток матеріально-технічної бази підприємств, впроваджуються інноваційні розробки Інституту у виробництво, залишки власної продукції рослинництва на початок року забезпечують проведення комплексу весняно-польових робіт під урожай 2018 року, своєчасно та в повному обсязі сплачується заробітна плата, перераховуються податки та збори до бюджетів всіх рівнів. При цьому, із забезпечення виробництва і реалізації наукоємної продукції, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, оновлення сільськогосподарської техніки – визнано роботу керівників установи та господарств недостатньою.

За результатами роботи комісії, ухвалено фінансово-економічні та організаційні заходи, які спрямовані на підвищення ефективності господарювання підпорядкованої дослідної мережі, забезпечення подальшого прибуткового ведення всіх галузей виробництва.