Підсумки координаційно-методичної наради за І півріччя 2018 року

24 липня 2018 року на базі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання у першому півріччі 2018 року завдань програми наукових досліджень (далі - ПНД) НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління».

Згідно порядку денного, про хід виконання ПНД, питання що вирішує Інститут, ґрунтово-агрохімічна спільнота виступив директор Інституту, керівник ПНД, академік НААН С.А. Балюк, з доповідями «Розробка та адаптація методичних підходів до створення ґрунтової інформаційної системи України як складової глобальної ґрунтової інформаційної системи на основі міжнародного досвіду» - старший науковий співробітник відділу науково-економічної діяльності, інновацій та координації міжнародного співробітництва, кандидат с.-г. наук Т.М. Лактіонова, зі звітом про участь у весняній школі ISRIC 2018, курс цифрове картографування (м. Вагенінген, Нідерланди) – науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів Ю.В. Залавський, зі звітами про виконання НДР в межах завдань 2-го та 1-го рівня керівники та відповідальні виконавці завдань Соловей В.Б., Пліско І.В., Воротинцева Л.І., Цапко Ю.Л., Кучер А.В., Лазебна М.Є., Бородіна Я.В., Коляда В.П., Фатєєв А.І., Найдьонова О.Є., Мірошниченко М.М., Лісовий М.В., Кутова А.М. На засіданні були присутні представники установ-виконавців ПНД НААН: Інституту овочівництва і баштанництва, Інституту рису, Волинської і Полтавської державних сільськогосподарських дослідних станцій та інші, які прийняли активну участь в обговоренні отриманих результатів досліджень. Звіти про виконання науково-дослідних робіт у 2018 році затверджено та внесено зміни до ПНД НААН в частині установ-виконавців, керівників завдань 1-го і 2-го рівня, затверджено оновлений склад координаційно-методичної ради.

Запропоновано виконавцям завдань ПНД зосередити зусилля на створенні науково-технічної продукції, направленої на реалізацію Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, стабілізацію вмісту органічного вуглецю до 2020 року та подальше збільшення його вмісту, відновлення та стале використання торфовищ, поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель, розробку єдиної методики розрахунку балансу гумусу і поживних елементів, методики проведення державних випробувань мінеральних добрив, розробку нормативних документів щодо функціонування ґрунтово-інформаційної системи України. Необхідно активізувати роботу установ-виконавців ПНД на реалізацію постанов Президії НААН та винести питання наукових основ оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства на спільне засідання президій НААН і НАНУ.