Постанова Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням» від 2 вересня 2020 р. № 766

Уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням» від 2 вересня 2020 р. № 766 (набрання чинності 08.09.2020 р.).

Уніфікацію нормативної бази екологічно безпечного зрошення, осушення та управління поливами або водовідведенням виконано з метою забезпечення належного еколого- меліоративного стану угідь, належної якості зрошувальної води, біологічної потреби культур у вологі та запобігання ризику розвитку процесів деградації ґрунтів.

Україна належить до країн, де гідротехнічна меліорація (зрошення та осушення) є одним з визначальних факторів забезпечення продовольчої безпеки держави та експорту продукції сільськогосподарської галузі. Завдяки застосуванню зрошування та осушування земель істотно знижується залежність сільськогосподарського виробництва від кліматичного чинника. Основним об’єктом водних меліорації є ґрунтовий покрив зон недостатнього і нестійкого зволоження та перезволоження. Застосування іригації та дренажу обумовлено необхідністю оптимізувати водно-повітряний режим ґрунтів з метою істотного підвищення та стабілізації їхньої родючості. Водночас застосування гідромеліорацій здатне спричинити погіршення екологічної ситуації та поступову деградацію ґрунтів. Тому важливим завданням гідромеліорацій є не тільки підвищення продуктивності земельних угідь, але й збереження притаманних ґрунтовому покриву екологічних та соціально значущих функцій. Площа зрошуваних сільськогосподарських угідь в Україні складає 2,2 млн. га, осушуваних – 3,3 млн. гектарів.

Провідні фахівці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Інституту водних проблем та меліорації НААН й інших наукових установ взяли активну участь у підготовці науково-обґрунтованих пропозицій щодо згаданих Нормативів і розробці проєкту Постанови.

Застосування даних Нормативів надасть змогу запобігти розвитку деградації земель та ґрунтів у зв’язку з ненормованим використанням водних ресурсів та незбалансованою сільськогосподарською діяльністю.