ПОВІДОМЛЕННЯ про набір до аспірантури на 2017 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” оголошує конкурсний набір до аспірантури за спеціальностями:

 • 091 Біологія (галузь знань 09 Біологія) за спеціалізацією ґрунтознавство;
 • 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство) за спеціалізаціями агроґрунтознавство і агрофізика, агрохімія.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (очна денна і вечірня форми навчання); 

- коштів юридичних та фізичних осіб (очна (денна і вечірня) і заочна форми навчання). 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. заяву на ім’я директора;
 2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. 2 фотокартки 3x4; - список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 4. дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 5. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 6. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 7. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 8. копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 9. довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 10. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної кампанії: подання документів

 • з 17 липня до 11 серпня 2017 р.,
 • вступні іспити – 14 серпня – 8 вересня 2017 р.,
 • початок навчання в аспірантурі – 15 вересня 2017 р.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; 

- додаткові випробування (в разі необхідності).

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057) 704-16-69; e-mail: Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net