ПОВІДОМЛЕННЯ про набір до аспірантури на 2021 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” проводить набір до аспірантури за спеціальностями:

 1. 091 Біологія (галузь знань 09 Біологія) за напрямом ґрунтознавство;
 2. 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство) за напрямом агроґрунтознавство і агрофізика, агрохімія.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України (очна денна форма навчання за спеціальністю 091 Біологія);
 • коштів юридичних та фізичних осіб.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Етапи та строки вступної кампанії:

 1. подання документів – з 19 липня до 20 серпня 2021 р.,
 2. вступні іспити – з 30 серпня до 8 вересня 2021 р.,
 3. початок навчання в аспірантурі – 15 вересня 2021 р.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • додаткові випробування (в разі необхідності).

Ознайомитися з правилами прийому до аспірантури можна на сайті Інституту в розділі «Підготовка наукових кадрів» («Вступ до аспірантури/докторантури»).

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057) 704-16-69; 050-278-33-62;
e-mail: Vorotyntseva_ludmila@ukr.net