Провідні вчені діляться практичним досвідом та знаннями

 

 

 

 

 

03 лютого 2021 року відбулися зустрічі здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 201 Агрономія, 091 Біологія та молодих вчених Інституту з провідними вченими – завідувачем кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.с.-г.н., проф., член-кор. НААН Балаєвим Анатолієм Джаліловичем та професором кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, к.с.-г.н. Костянтином Богдановичем Новосадом.

У своєму виступі професор Балаєв А.Д. розповів про основні напрями діяльності та наукові здобутки кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули НУБіП, поділився теоретичними та практичними знаннями з питань вивчення органічної речовини ґрунту, закріплення вуглецю у ґрунтах, охорони та відтворення родючості ґрунтів за різних антропогенних навантажень.

Доцент Новосад К.Б. ознайомив здобувачів та молодих вчених з основними напрямами наукової роботи кафедри ґрунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, розповів про музей «Генезису і картографії ґрунтів», що функціонує на базі кафедри та в якому зібрана колекція (півтораметрові монолити) ґрунтів різних природних зон України.

Ми щиро вдячні Анатолію Джаліловичу та Костянтину Богдановичу за набуті знання та цінні поради!