Результати діяльності експериментальної бази Інституту за 2018 рік

 

 

 

 

27 березня проведено щорічне засідання балансової комісії за результатами фінансово-господарської діяльності підпорядкованої дослідної мережі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за 2018 рік.

Інститут має підпорядковану дослідну мережу – три дослідні господарства: ДП «ДГ «Граківське», ДП «ДГ «Агроспілка», ДП «ДГ «Донецьке» та дві дослідні станції: Поліська дослідна станція, Луганська дослідна станція.

З них, Поліська дослідна станція Волинської області не має у користуванні земель сільськогосподарського призначення, Луганська дослідна станція та ДП «ДГ «Агроспілка» Луганської області, знаходиться на території на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, ДП «ДГ «Донецьке» Донецької області знаходиться на території що розташована на лінії зіткнення (розпорядження КМУ від 7.11.2014 №1085 зі змінами). У зв’язку із неможливістю проведення науково-дослідних і виробничих робіт, діяльність Луганської дослідної станції та ДП «ДГ «Агроспілка» призупинено відповідно до наказів керівників з 16 червня 2014 року й до цього часу не поновлено.

Загальна площа земель, які закріплено за Інститутом та підпорядкованою дослідною мережею становить 7857,84 га, у тому числі без об’єктів, які знаходяться на тимчасово окупованій території – 5400,80 га, з них рілля – 3712,59 га.

Інститут у 2018 році продовжував проводити наукові дослідження, здійснюючи виробничі досліди з апробації та впровадження завершених науково-дослідних робіт на землях лише двох господарств: ДП «ДГ «Граківське» та ДП «ДГ «Донецьке».

Так, у ДП «ДГ «Донецьке» проведено апробацію і впровадження завершених науково-дослідних робіт Інституту на площі 2403,7 га, а саме: створено картосхеми забезпеченості поживними елементами; уточнено ґрунтові контури; впроваджено удосконалену систему діагностування мікроелементного живлення рослин та проведено оцінку ефективності викорис¬тання мікродоб¬рив під зернові культури за різних рівнів удобрення ґрунтів; доповнено існуючі картосхеми прогнозу розвитку ерозії, уточненою інформацією про актуальний стан протиерозійних заходів постійної дії та створено картографічні матеріали з оновленими контурами еродованих відмін.

У ДП «ДГ «Граківське» основні стаціонарні польові досліди проводяться науковцями Інституту на площі 30,5 га, апробацію та впровадження проведено на загальній площі 371,5 га, з них: у Харківському районі – 300 га, в Чугуївському районі – 71,5 га. За результатами досліджень з допомогою нових засобів діагностування розраховано та надано господарству норми застосування фосфорно-калійних добрив, які забезпечують стале збереження родючості ґрунтів за нинішньої економічної ситуації; впроваджено новий спосіб оцінювання азотного живлення зернових культур на різних етапах онтогенезу за даними наземних і дистанційних методів рослинної діагностики та проведено оцінку еколого-генетичної придатності ґрунтів опідзоленого ряду ґрунтоутворення для органічного виробництва польових культур.

На засіданні балансової комісії заслухано та обговорено звіти директорів підпорядкованої дослідної мережі Інституту: Поліської дослідної станції – Гаврилюка Володимира Андрійовича; Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» – Черненка Леонтія Андрійовича; Державного підприємства «Дослідне господарство «Граківське» – Суманєєва Вадима Сергійовича.

За підсумками діяльності дослідної мережі Інституту за 2018 рік діяльність підпорядкованих господарств є прибутковою, направляються кошти на розвиток матеріально-технічної бази підприємств та оновлення лабораторного обладнання Інституту, впроваджуються інноваційні розробки науковців Інституту у виробництво, залишки власної продукції рослинництва господарств, на початок поточного року, забезпечують проведення комплексу весняно-польових робіт під урожай 2019 року, своєчасно та в повному обсязі сплачується заробітна плата працівникам, перераховано податків та зборів до бюджетів всіх рівнів у загальній сумі 3993,0 тис.грн. При цьому, із забезпечення виробництва і реалізації наукоємної продукції, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, оновлення сільськогосподарської техніки – визнано роботу керівників експериментальної бази Інституту недостатньою.

За результатами роботи комісії, ухвалено фінансово-економічні та організаційні заходи, які спрямовані на підвищення ефективності господарювання підпорядкованої дослідної мережі, забезпечення подальшого прибуткового ведення всіх галузей виробництва.