Результати фінансово-господарської діяльності підпорядкованої дослідної мережі Інституту за 2016 рік

 

 

 

16 лютого 2017 року в актовому залі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» проведено щорічне засідання балансової комісії за результатами роботи підпорядкованої дослідної мережі Інституту за 2016 рік. Експерементально-виробнича база Інституту складається з двох дослідних станцій та трьох дослідних господарств:

  1. Поліська дослідна станція;
  2. Луганська дослідна станція;
  3. ДП «ДГ «Граківське»;
  4. ДП «ДГ «Агроспілка»;
  5. ДП «ДГ «Донецьке».

З них, Поліська дослідна станція Волинської області не має в користуванні земель сільськогосподарського призначення, Луганська дослідна станція та ДП «ДГ «Агроспілка» Луганської області знаходиться на території на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, ДП «ДГ «Донецьке» Донецької області знаходиться на території що розташована на лінії зіткнення (розпорядження КМУ від 7.11.2014 №1085). У зв’язку із неможливістю проведення науково-дослідних і виробничих робіт, діяльність призупинено Луганської дослідної станції та ДП «ДГ «Агроспілка» відповідно до наказів керівників з 16 червня 2014 року й до цього часу не поновлено.

Загальна площа земель, які закріплено за Інститутом та підпорядкованою дослідною мережею загалом становить 7857,84 га, у тому числі без об’єктів, які знаходяться на тимчасово окупованій території – 5400,80 га, з них рілля – 3712,59 га. На засіданні балансової комісії заслухано та обговорено звіти директорів підпорядкованої дослідної мережі Інституту:

  1. Поліської дослідної станції – Гаврилюка Володимира Андрійовича;
  2. Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» – Черненка Леонтія Андрійовича;
  3. Державного підприємства «Дослідне господарство «Граківське» – Гречішкіна Володимира Георгійовича.

За підсумками діяльності дослідної мережі Інституту за 2016 рік діяльність підпорядкованих господарств є прибутковою, направляються кошти на розвиток матеріально-технічної бази підприємств, залишки власної продукції на початок року забезпечують проведення комплексу весняно-польових робіт під урожай 2017 року, своєчасно та в повному обсязі сплачується заробітна плата, проводяться перерахування до бюджетів всіх рівнів. При цьому, із забезпечення виробництва і реалізації наукоємкої продукції, ефективного впровадження інноваційних розробок Інституту у виробництво, підвищення урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, оновлення сільськогосподарської техніки – визнано роботу недостатньою.

За результатами роботи балансової комісії, ухвалено фінансово-економічні та організаційні заходи, які спрямовані на підвищення ефективності господарювання підорядкованої дослідної мережі, забезпечення прибуткового ведення всіх галузей виробництва у 2017 році.