Робоча зустріч із національним координатором програм ФАО в Україні

 

 

 

 

7 листопада 2018 року відбулася робоча зустріч національного координатора програм ФАО Рябченко Оксани Олександрівни та провідних наукових співробітників ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» з обговорення проектного документу «Інтегроване управління природними ресурсами в деградованих ландшафтах у лісостеповій та степовій зонах України».

Розглянуто низку питань щодо стану ґрунтового покриву в Україні, їх охорони, попередження та боротьби з деградацією земель з урахуванням європейського досвіду, сучасних підходів до створення та функціонування системи моніторингу ґрунтів на основі методів дистанційного зондування, захисту ґрунтів сільськогосподарського призначення від ерозії, впровадження новітніх ґрунтозахисних технологій.

Активно обговорювали питання нормативно-методичного забезпечення в сфері охорони та якості ґрунтів на прикладі діяльності ТК 142 «Якість ґрунту» та питання метрологічного забезпечення – на прикладі діяльності Центру державної служби стандартних зразків ґрунту, зокрема розроблення еталонної бази (створення стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів), співпраця з КООМЕТ (організація Євро-Азіатського співробітництва державних метрологічних установ країн Центральної та Східної Європи), участь у Глобальній мережі лабораторій ґрунтів (GLOSOLAN), відповідність систем вимірювань аналітичних лабораторій Інституту вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, проведення зовнішнього контролю якості результатів вимірювань, тощо.

У ході дискусій висвітлено основні напрями міжнародного співробітництва Інституту у сфері управління екологічною безпекою землекористування, план першочергових дій охорони ґрунтів від техногенного забруднення та перспективи створення на базі ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» Міжвідомчого національного ґрунтово-інформаційного центру України.

За результатами робочої зустрічі досягнуто домовленості про співпрацю та підготовлено конкретні пропозиції щодо подальшої участі Інституту у проекті з відновлення деградованих ландшафтів у лісостеповій та степовій зонах України.