Робоча зустріч з керівниками дослідних господарств НААН

04 листопада в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулася робоча зустріч з директорами наукових установ і дослідних господарств НААН з питань інформаційного забезпечення землеробства в дослідних господарствах НААН Харківського регіону.

Наказом НААН від 13 квітня 2021 року — «Про забезпечення ефективного функціонування автоматизованої системи інформаційного забезпечення землеробства в дослідних господарствах НААН», затверджено наукову програму «Розроблення та впровадження системи на 2021–2025 роки» (головний виконавець — Інститут водних проблем і меліорації НААН, а співвиконавець — ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»).

У доповіді Святослава Балюка — «Інформаційне забезпечення землеробства в дослідних господарствах НААН», обґрунтовано необхідність проведення повторного великомасштабного ґрунтового обстеження земель дослідних господарств НААН з підготовкою сучасних картографічних матеріалів, які необхідні для оцінювання ґрунтово-ресурсного потенціалу, придатності земель до вирощування різних сільськогосподарських культур, нормативно-грошової оцінки та диференціації агротехнологій.