Щодо підсумків проведення звітної координаційно-методичної наради виконавців ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»

14-15 листопада 2017 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання завдань ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» у 2017 році.

Згідно програми наради проведено пленарне засідання, на якому з доповідями виступили: академік НААН Балюк С.А. («Про основні заходи, підсумки виконання та завдання на 2018 рік щодо виконання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»), кандидат с.-г. наук Пліско І.В. («Участь наукових установ у виконанні робіт з картографування ґрунтового органічного вуглецю), кандидат с.-г. наук Лактіонова Т.М. («Про перспективи виконання завдання 2-го рівня «Розробити науково-прикладні основи ґрунтової інформаційної системи України як складової частини Глобальної ґрунтової інформаційної системи» у 2018-2020 рр.).

Звітування виконавців ПНД про виконання завдань 2-го рівня проводилось по секціях: «Грунтознавство», «Охорона ґрунтів», «Агрохімія». За результатами роботи звітної наради надано аналіз звітів установ-виконавців ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за 2017 рік. Звіти в цілому затверджено. Затверджено оновлений склад координаційно-методичної ради та план роботи на перше півріччя 2018 р.