Щодо участі співробітників Інституту у Міжнародному науковому семінарі «Ґрунти і сучасність»

 

 

 

 

 

З 11 по 13 вересня 2015 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся Міжнародний науковий семінар «Ґрунти і сучасність», організаторами якого виступили: Міністерство освіти і науки України, географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Ягелонський університет (Польща), Львівське відділення Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Програмою заходу було передбачено проведення пленарного засідання й секційних засідань за напрямами: «Генеза й географія ґрунтів», «Екологія ґрунтів, проблеми раціонального використання й охорони ґрунтів, історія ґрунтознавчої науки», наукової польової наукової екскурсії.

У роботі заходу взяли участь науковці Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського національного аграрного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут землеробства НААН», Уманського національного університету садівництва, Кіровоградського національного технічного університету, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеського державного аграрного університету.

Від ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» у вищезазначеному заході прийняли участь директор, академік НААН С.А. Балюк з привітанням і науковою доповіддю щодо стратегічних підходів до вирішення проблеми деградації та відтворення родючості ґрунтів, наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів та шляхів вирішення проблем завершення земельної реформи в Україні; головний науковий співробітник, член-кореспондент НААН Р.С. Трускавецький з науковою доповіддю «Проблема системного управління трансформацією ґрунтів», у якій порушено проблему системного управління ґрунтовими ресурсами. На основі аналізу забезпеченості земельними угіддями та ґрунтовим ресурсом, їхнього сучасного стану, обґрунтовано безальтернативність і необхідність градаційної спрямованості розвитку ґрунтових процесів. Показано роль рециркулярного землеробства як основного інструмента в системі управління ґрунтовими ресурсами та трансформацією ґрунтів.

У секційному засіданні «Екологія ґрунтів, проблеми раціонального використання й охорони ґрунтів, історія ґрунтознавчої науки» з науковою доповіддю «Моніторинг гумусового стану ерозійно небезпечних ґрунтів на основі космічної зйомки» виступив завідувач лабораторії дистанційного зондування ґрунтового покриву, кандидат біологічних наук, С.Р. Трускавецький, у якій підкреслено незамінність методів дистанційного зондування в процесі моніторингових досліджень ґрунтового покриву, зокрема гумусного стану. Зауважено, що об’єми та напрямок змін вмісту гумусу в ґрунті із часом можна встановлювати не лише традиційним затратним аналітичним методом, а й за допомогою різночасових супутникових спостережень, що є дуже актуально для ерозійно небезпечних ґрунтів.