Щодо участі у прес-конференції

9 липня 2015 року в прес-центрі Харківської обласної державної адміністрації відбулась прес-конференція за темою «Реалізація регіональних аспектів реформування аграрного сектора на прикладі проведення міжнародного форуму «AGROPORT – 2015» за участю директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академіка НААН Балюка С.А.

15-17 жовтня 2015 у м. Харків планується проведення Міжнародного форуму «AGROPORT-2015» в рамках оголошеного Організацією Об'єднаних Націй Міжнародного року ґрунтів. Організаторами Форуму виступають Консалтингова компанія Aviabrand LLC та Юридична компанія INYURPOLIS. Ключовим заходом Форуму стане міжнародна науково-практична конференція «ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ», яка відбудеться 16 жовтня 2015 року і буде спрямована на вирішення глобальної проблеми людства – збереження та ефективне використання основного природного ресурсу Землі – ґрунтів і ґрунтового покриву. В межах конференції планується проведення низки семінарів, круглих столів, виставкових заходів тощо. Буде обговорено широке коло питань щодо збереження, ефективного використання ґрунтового покриву, застосування сучасних ресурсоощадних землеробських технологій.

Основною місією Міжнародного форуму з розвитку фермерства «AGROPORT-2015» є створення міжнародної міжгалузевої платформи для кооперації теорії, практики та новацій всіх ланок господарської діяльності в агропромисловому виробництві та популяризація наукових розробок.

Мета проведення заходу - залучення інвестицій в агропромисловий комплекс Харківської області, що сприятиме його сталому розвитку та зміцненню, продовольчій безпеці та посиленню експортної складової регіону.