Щодо виступу директора ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» на Загальних зборах Національної академії аграрних наук України 26 листопада 2015 року

26 листопада 2015 року відбулися Загальні збори Національної академії аграрних наук України. В обговоренні наукової доповіді Президента Академії, академіка Гадзала Ярослава Михайловича «Про реформування аграрної науки на інноваційній основі» виступив директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік Балюк Святослав Антонович.

В обговоренні директором Інституту, академіком Балюком С.А., наголошено, що запропоновані Президентом Академії шляхи реформування необхідно підтримати, а саме питання розглядати в контексті прийняття Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Ним доведено, що досягнення агропромислового комплексу країни - збір зерна на рівні 60 млн т це саме завдяки науковим здобуткам: новим сортам, системам обробітку ґрунту, підходам до систем удобрення тощо.

Щодо вкладу ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» у скарбницю наукових досягнень, то тільки за останні роки науковцями розроблено та запропоновано низку інноваційних розробок: біоінженерний комплекс упорядкування агроландшафтів; контурно-фітомеліоративне луківництво на заплавних землях; точне землеробство; локальна меліорація ґрунтів; органо-мінеральна, екологічно безпечна система удобрення ґрунтів; нульова і мінімальна системи обробітку; системи краплинного зрошення в поєднанні з оптимізацією трофного живлення і прийомами захисту рослин; водооборотні осушувальні системи нового покоління; технології органічного виробництва сільськогосподарської продукції; проекти ренатуралізації деградованих і порушених ландшафтів; підвищення трофних функцій ґрунтів з використанням сучасних біопрепаратів, мікроелементів та фізіологічно активних речовин та ін. До цього слід додати методи дистанційного зондування ґрунтового покриву. Інновації в ґрунтознавстві та агрохімії – це спосіб вирішення складної проблеми – отримати врожай, не зашкодити ґрунтам, тобто гармонізація продуктивних та екологічних функцій.

Проте для їх впровадження необхідні інвестиції. Академіком Балюком С.А. запропоновано створити при Академії спеціальний підрозділ для впровадження інновацій. Також запропоновано створити на базі обласних станцій та обласних центрів сервісні служби по аналогії з європейськими.

У плані реформування аграрної науки необхідно створити модель зразкового використання природних ресурсів, передусім ґрунтових ресурсів. Цей напрям повинен стати пріоритетним напрямом реформування аграрної науки, оскільки від стану ґрунтових ресурсів залежить благополуччя нації. Для цього необхідно виділити базові інститути, які мають певне кадрове забезпечення, наукові школи, проводять фундаментальні дослідження та міжнародну співпрацю. Ці інститути необхідно забезпечити базовим фінансуванням і сучасним лабораторним обладнанням.