Щорічний конкурс “Молодий вчений року”

У 2021 р. Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України вперше провела всеукраїнський конкурс «Молодий вчений року». Головною метою конкурсу є визнання вагомих досягнень молодих учених у різних галузях знань.

Вітаємо номінантів щорічного конкурсу “Молодий вчений року” за результатами діяльності у 2020 році:

  • у номінації «Науковець з наукометричною базою» – головного наукового співробітника відділу науково-економічної діяльності, інновацій та координації міжнародного співробітництва, доктора економічних наук Анатолія Кучера;
  • у номінації «Агрономія» – старшого наукового співробітника лабораторії органічних добрив і гумусу, кандидата сільськогосподарських наук Вікторію Гетманенко.

Основні здобутки молодих учених пов’язані з істотними науковими напрацюваннями у сфері агрономії та економіки та високою публікаційною активністю. Так, Анатолій Кучер, за результатами власних досліджень опублікував понад 320 наукових і навчально-методичних праць, з яких 40 статей у міжнародних журналах, що індексуються в Scopus та/або Web of Science. Загальна кількість цитувань у Google Scholar — 803, Scopus — 71, Web of Science — 105; індекс хірша (h-індекс) відповідно становить 13, 4, 6.

Основні здобутки Вікторії Гетманенко полягають у розроблені патентозахищених технологій виробництва органічних добрив на основі вуглецевмісних відходів у контексті управління органічним вуглецем ґрунтів та мають широке впровадження у виробництві. Вікторія також є переможцем конкурсів Європейського товариства збереження ґрунтів та обласного —«Найкращий молодий науковець Харківщини». На даний час проводить дослідження з удосконалення методів управління органічним вуглецем орних ґрунтів як стипендіат Кабінету Міністрів України.

Бажаємо молодим талановитим науковцям міцного здоров’я, нових освітянських і наукових досягнень, подальшого професійного зростання і можливостей для втілення ідей!

Детальніше дізнатися про Конкурс «Молодий вчений року» та його номінантів можна за посиланням: http://leader-scientist.com.ua/nominante