Співпраця Інституту з Харківським національним аграрним університетом імені В.В. Докучаєва

У рамках співробітництва Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА) з навчальними закладами Міністерства освіти і науки України зав. лабораторією родючості гідроморфних та кислих ґрунтів, доктор біологічних наук Цапко Юрій Леонідович в період з 14 по 17 лютого 2017 р. очолював екзаменаційну комісію агрономічного факультету Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (ХНАУ) освітнього рівня «магістр» денної форми навчання спеціальностей 8.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство» та 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів». За підсумками захисту дипломних робіт кращим студентам було запропоновано продовження підвищення власного кваліфікаційного рівня шляхом навчання в аспірантурі, для цього їм необхідно добре підготуватись до вступних аспірантських іспитів.