СТАНЬ СПІВАВТОРОМ ГЛОБАЛЬНОЇ КАРТИ ҐРУНТОВОГО ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ!

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» запрошує ґрунтознавців та організації України ґрунтового профілю до участі у вдосконаленні Національної цифрової карти України по ґрунтовому вуглецю як невід'ємної складової частини Глобальної карти ґрунтового органічного вуглецю (GSOC Map) для геосітки з коміркою 1x1 км.

Першу версію GSOC Map для шару ґрунту 0-30 см (http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-... / en / ) було розроблено у 2017 році за ініціативи Глобального ґрунтового партнерства (ГГП) та підтримки Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), як один з інструментів досягнення Цілі Сталого Розвитку 15: «Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття».

Першу редакцію Національної цифрової карти України з ґрунтового органічного вуглецю (див.файл SOC Map of Ukraine 1st edition_2017), як складової частини Глобальної карти GSOC Map, було підготовлено ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» за підтримки ФАО в кооперації з 14 науковими установами НААН, НАН і вищими навчальними закладами. У підготовці ґрунтових даних для карти взяли участь понад 100 авторів - ґрунтознавців та фахівців України, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Перелік постачальників та авторів ґрунтових даних для 1-ої редакції Національної цифрової растрової карти України з концентрації та запасів ґрунтового органічного вуглецю в шарі ґрунту 0-30 см для геосітки з коміркою 1x1 км наведено у файлі Ukrainian SOCmap_2017, а також на сайті ФАО:GSOCmap Contributors.

У даний час Глобальна карта ґрунтового органічного вуглецю (GSOC Map) продовжує удосконалюватися: уточняється методологія, оновлюються і поповнюються ґрунтові дані, планується підвищення роздільної здатності (зниження розмірів осередку геосітки до 250 х 250 м та у подальшому до 100 х 100 м).

У зв'язку з цим, ЗАПРОШУЄМО наукові установи, ВНЗ, організації, підприємства ґрунтового профілю та фахівців України прийняти участь в накопиченні ґрунтових даних для нової редакції Національної цифрової карти України з ґрунтового вуглецю і, відповідно, для Глобальної карти ґрунтового вуглецю зі збереженням прав авторів на інтелектуальну власність.

Запитання чи пропозиції надсилайте до Ґрунтово-інформаційного центру ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» на електронну пошту geoecophyslab@ukr.net