Стан та завдання наукового забезпечення збалансованого використання і управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів

 

11 червня 2019 р. директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» академік НААН Балюк С.А. взяв участь у Міжвідомчій науковій раді НАН України та НААН із проблем агропромислового комплексу, присвяченій актуальному питанню «Стан та завдання наукового забезпечення збалансованого використання і управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів».

Посилаючись на загальнодержавне значення вирішення проблем, пов’язаних із подоланням деградації ґрунтів та посиленням їх продуктивних і екологічних функцій для забезпечення продовольчої безпеки й сприятливого навколишнього природного середовища населення країни у ХХI столітті, Міжвідомчою науковою радою НАН України та НААН було прийнято проект постанови, у якій рекомендовано:

  • ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» разом із зацікавленими установами НААН і НАН України розробити програмний документ «Стратегія збалансованого використання і управління ґрунтовим ресурсами України» та подати його в установленому порядку до Ради національної безпеки та оборони України, з метою ініціювання розгляду цього питання та формування нової державної політики у цій сфері.
  • Науковим установам НААН, Відділенню загальної біології та Відділенню наук про Землю НАН України розпочати створення європейської програми «Horizon Europe» на 2021–2027 рр. за цільовим орієнтиром «Здоров’я ґрунту та продовольства» та інше.

Проект Постанови Міжвідомчої наукової ради НАН України і НААН із проблем агропромислового комплексу.

Пропозиції до проекту Постанови Міжвідомчої наукової ради НАН України і НААН із проблем агропромислового комплексу просимо надати до 20 червня 2019 року на електронну пошту: pochva@meta.ua.