Створення в Україні центру моніторингу і охорони земель - надактуальне завдання

У газеті "Голос України" від 4 грудня 2018 року до Всесвітнього дня ґрунтів опубліковано статтю академіків НААН С.А. Балюка та В.В. Медведєва "Створення в Україні центру моніторингу і охорони земель - надактуальне завдання", в якій висловлено занепокоєність відсутністю в країні повноцінної інформації про стан навколишнього середовища та його основного компоненту - ґрунтового покриву. Авторами статті запропоновано в рамках Міністерства екології і природних ресурсів України або як окрему незалежну установу – створити центр моніторингу і охорони земель. Центру доручити проведення моніторингу, а також зосередити в ньому наявну в країні, але розпорошену за відомствами інформацію про стан земель. Такий крок дасть змогу не тільки мати відсутню на сьогодні сучасну інформаційну базу даних, а й активно впливати на всі земельні трансформації: якісну, бонітетну і грошову оцінку, визначення справедливого оподаткування і орендних платежів, ведення кадастрової документації щодо якості земельних ділянок, експертизи, обґрунтування зміни категорії земель, виведення з ріллі, ренатуралізації тощо.

Ознайомитися зі змістом статті