Участь у Глобальному симпозіумі з ерозії ґрунту

15–17 травня 2019 року у штаб-квартирі ФАО (м. Рим, Італія) відбувся Глобальний симпозіум з ерозії ґрунту (GSER19), організований ФАО і Глобальним ґрунтовим партнерством (ГҐП), Міжурядовою технічною групою щодо ґрунтів (МТГҐ), спільно з Науково-політичною взаємодією (НПВ) Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням (КБО ООН) й Об’єднаним відділом ФАО/МАГАТЕ з ядерних методів у продовольчій і сільськогосподарській сферах. Місією симпозіуму було створення загальної платформи для представлення та обговорення нової інформації про стан інновацій у сфері ерозії ґрунтів і пов’язаному з нею управлінням земельними ресурсами. GSER19 ставив за мету перевести наукові й практичні дані в площину конкретних дій щодо мінімізації ерозії ґрунтів для посилення продовольчої безпеки, екосистемних послуг і стимулювання відновлення еродованих земель.

У роботі симпозіуму від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» взяли участь:

  • завідувач сектора економічних досліджень, чл.-кор. Академії економічних наук України, канд. пед. наук, старший дослідник Анатолій Кучер, який виступив з доповіддю на тему «Економіка ерозії ґрунтів в Україні»;
  • завідувач лабораторії охорони ґрунтів від ерозії, канд. с.-г. наук Валерій Коляда, який виступив з доповіддю на тему «Охорона ґрунтів від ерозії на локальному рівні в Харківській області, Україна».

На симпозіумі представлено цілу низку цікавих доповідей і матеріалів. Так, представники азіатських країн висвітлили результати досліджень високотехнологічних інформаційних мережевих сервісів для моніторингу й оцінки ризику ерозійних процесів з метою планування та впровадження протиерозійних заходів. Інші доповідачі представили розширений перелік технічних, інституціональних, превентивних та інших заходів, спрямованих на боротьбу з ерозією ґрунтів у різних країнах світу. Розглянуто перспективні напрями досліджень у цій сфері та запропоновано уніфіковані науковцями ЄС методи й інструменти оцінки ерозійних процесів ґрунтів, які передбачено в подальшому використати під час створення глобальної карти ерозії ґрунтів.

Обговорено значну кількість дискусійних питань, присвячених: необхідності встановлення додаткових комунікаційних каналів між науковцями та політиками у сфері охорони ґрунтів від ерозії; доступу до інформації, використаної при моделюванні ризику поширення ерозії в ЄС та світі; необхідності активізації економічних досліджень деградаційних процесів, зокрема ерозії ґрунтів, з метою підвищення інвестиційної привабливості впровадження протиерозійних заходів. Загалом участь у симпозіумі взяли близько 500 учених, урядовців, фермерів зі 104 країн світу.

Під час симпозіуму наголошено зокрема на тому, що «Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, то до 2050 р. більше 90 % ґрунтового покриву планети піддасться деградації». За результатами роботи симпозіуму ухвалено план дій, спрямований на активізацію зусиль щодо боротьби з ерозією ґрунтів на різних рівнях управління.