Участь у конференції «Родючість ґрунтів: оцінка, використання й охорона, відтворення»

 

 

 

 

 

25–30 червня 2017 року на базі РУП «Институт почвоведения и агрохимии» (м. Мінськ, Білорусь) відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Родючість ґрунтів: оцінка, використання й охорона, відтворення». Метою конференції було ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем теорії та практики оцінки, використання й охорони та відтворення родючості ґрунтів; підтримання, налагодження та поглиблення співпраці з науковцями та фахівцями з різних країн. У конференції брали участь представники Білорусі, України, Казахстану, Молдови, Литви, Росії.

У роботі міжнародної конференції Україну представляли молоді вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», які виступили з доповідями:

Артем’єва К., аспір. – «Ефективність застосування в рослинництві рідких органо-мінеральних добрив на основі КАС»;

Залавський Ю., наук. співр. – «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для потреб ґрунтового обстеження та картографії ґрунтів»;

Кучер А., чл.-кор. Академії економічних наук України, канд. пед. наук, ст. наук. співр., докторант – «Економічні аспекти розширеного відтворення родючості ґрунтів»;

Лебедь В., аспір. – «Профільний розподіл гумусу в ґрунтах однолесових терас рік Лівобережного Лісостепу України»;

Сябрук О., канд. с.-г. наук, наук. співр. – «Особливості емісії CO2 з ґрунту в зимовий період».

Презентовані доповіді викликали інтерес і цікаві запитання. Програмою конференції також було передбачено наукову польову екскурсію та культурно-пізнавальну екскурсію. Високий рівень організації, цікаві виступи й запитання, конструктивна дискусія та неоціненний обмін досвідом, – такою запам’ятається ця конференція.

Висловлюємо свою подяку за високий рівень підготовки та проведення міжнародної конференції та надану можливість участі в ній.