Участь у конференції «Стале землеробство в умовах змін клімату: технології, практики, досвід»

19 лютого 2019 року в рамках виставки «ІнтерАгро» відбулася конференція «Стале землеробство в умовах змін клімату: технології, практики, досвід», яку організовано в рамках проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй ООН (ФАО) в рамках проекту ФАО/ГЕФ «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих земель лісостепової та степової зон України». 

У роботі конференції презентовано навчальну програму ФАО «Ґрунтозберігаючі технології землеробства» та проведено обговорення ключових питань адаптації сільськогосподарського виробника до кліматичних змін через інтегроване управління природними ресурсами, у трьох робочих блоках:

1. Ґрунтозберігачі технології обробітку ґрунту у роботі агрокомпаній;

2. Біорізноманіття – ключ до успіху;

3. Технології формування чорнозему.

«Проведено опитування біля 300 агровиробників, з яких майже половина не застосовують ґрунтозберігаючі технології No-till, Mini-till, Strip-till. Тому є необхідність проведення навчального курсу ФАО з цього питання» відзначила у своєму виступі національний координатор програм ФАО Оксани Рябченко.

У дискусії взяли участь запрошені на конференцію у якості експертів науковці ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»: завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу, д.с-г. н Євгеній Володимирович Скрильник та завідувач сектору мікробіології ґрунтів, к.б.н. Олена Іванівна Старченко з питаннями внесення органічних добрив у разі нульового обробітку ґрунту з метою стабілізації та підвищення вмісту гумусу, необхідності моніторингу ґрунту із залученням показників його біологічного стану, більш розширеного сприйняття поняття біорізноманіття та інше.

Конференція дала старт навчальній програмі ФАО 2019 «Грунтозберігаючі технології землеробства», яку заплановано провести у містах: Києві, Харкові, Херсоні, Миколаєві та Білій Церкві.