Участь у конференції: «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти розвитку країни та її регіонів»

28-29 квітня 2017 року на базі Ужгородського торгівельно-економічного інституту КНТЕУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти розвитку країни та її регіонів», метою якої було ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем теорії та практики сталого розвитку країни та її регіонів.

Привітали присутніх на конференції чл.-кор. НААН, д-р екон. наук, проф. М. А. Лендєл; директор Ужгородського торгівельно-економічного інституту КНТЕУ, к. е. н., проф. П. П. Гаврилко та ін. З доповідями на пленарному засіданні виступили провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, серед яких: директор ННЦ «Інститут аграрної економіки», академік НААН, д-р екон. наук, проф. Ю. О. Лупенко; проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НААН, д-р екон. наук, проф. С. М. Кваша; директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», академік НААН, д-р екон. наук, проф. М. А. Хвесик; директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», д-р екон. наук, проф. В. С. Кравців та ін.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» брав участь канд. пед. наук, ст. наук. співр., докторант, член-кореспондент Академії економічних наук України Анатолій Кучер, який виступив з доповіддю на тему «Інвестиційна привабливість землекористування регіонів».

Учасники конференції за результатами обговорення представлених доповідей і проведеної дискусії прийняли Резолюцію, яку буде направлено органам державної та регіональної влади. Високий рівень організації, цікаві виступи й запитання, конструктивна дискусія та неоціненний обмін досвідом, – такою запам’ятається ця конференція.