Участь у міжнародному засіданні щодо створення Глобальної мережі ґрунтових лабораторій

Global Soil Laboratory Network

Soils: if you cannot measure it, you cannot manage it

З 11 до 13 листопада 2020 року відбулося четверте пленарне міжнародне онлайн засідання щодо створення Глобальної мережі ґрунтових лабораторій (Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN)). Впродовж трьох днів учасники зі 173 країн обговорювали як організаційні питання ‒ створення національної мережі лабораторій у кожній країні та обрання лабораторій-лідерів, так і суто технічні ‒ про якість хімічних методів аналізу, можливість їх імплементації на міжнародному рівні тощо. Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» взяв участь Максим Солоха, кандидат географічних наук, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології.

Також у рамках заходу було проведено близько 40 голосувань з актуальних питань GLOSOLAN.

За результатами роботи всім зареєстрованим учасникам надано сертифікати.

Довідка: Глобальна мережа ґрунтових лабораторій (Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN)

Глобальну мережу ґрунтових лабораторій (GLOSOLAN) було створено у 2017 році для зміцнення потенціалу лабораторій для аналізування ґрунту та задоволення потреби в гармонізації ґрунтових даних. Узгодження методів, одиниць, даних та інформації є критично важливим щоб забезпечити (1) надійність і порівнянність інформації між країнами і проєктами; (2) створення нових гармонізованих наборів ґрунтових даних; (3) підтримку прийняття, на основі фактів, рішень для сталого менеджменту ґрунту. Робота GLOSOLAN підтримує реалізацію цілей сталого розвитку, Порядок денний про сталий розвиток на період до 2030 року і мандат ФАО з питань продовольчої безпеки та харчування.

Джерело: http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/