Участь у першому пленарному міжнародному засіданні щодо спектрометрії Глобальної мережі ґрунтових лабораторій

З 23 по 25 вересня 2020 року кандидат географічних наук, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Максим Солоха взяв участь у першому пленарному міжнародному онлайн засіданні щодо спектрометрії Глобальної мережі ґрунтових лабораторій (ГЛОСОЛАН). Впродовж трьох днів, учасникам із 173 країн, провідні фахівці ознайомили з сучасними розробками в спектрометрії та були визначені напрями роботи в даному напрямку на період до 2023 року.

За результатами роботи всім зареєстрованим учасникам надано сертифікат.

Довідка: Глобальна мережа ґрунтових лабораторій (Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN)

Ґрунти: якщо не можеш їх виміряти, то не можеш ними управляти

Глобальну мережу ґрунтових лабораторій (ГЛОСОЛАН) було засновано у 2017 році для зміцнення потенціалу лабораторій в області аналізу ґрунту та задоволення потреби в гармонізації ґрунтових даних. Узгодження методів, одиниць, даних та інформації має вирішальне значення для: забезпечення надійної і порівнянної інформації між країнами і проектами, дозволу утворення нових гармонізованих наборів ґрунтових даних, і підтримки прийняття, на основі фактів, рішень для сталого управління ґрунтами. Робота ГЛОСОЛАН підтримує реалізацію цілей сталого розвитку, порядку денного про сталий розвиток на період до 2030 року і мандат ФАО про продовольчу безпеку і харчування.

Джерело: http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/