Участь у роботі 4-ої Пленарної робочої наради Євразійського ґрунтового партнерства Глобального ґрунтового партнерства ФАО

З 13 по 14 грудня в м. Ташкент (Республіка Узбекистан) відбулося засідання Євразійського ґрунтового партнерства (ЄаГП), яке створено за ініціативою Глобального ґрунтового партнерства та ФАО у 2013 році. З того часу та за підсумками 3-ої зустрічі, проведеної в 2016 році в Бішкеку (Киргизія), були докладені зусилля для виконання розробленого Плану імплементації.

4-е засідання Євразійського ґрунтового партнерства проводилося за підтримки субрегіонального офісу ФАО по Центральній Азії і Південного Кавказу FAOSEC та Інституту УЗГІП Міністерства сільського господарства і меліорації Республіки Узбекистан.

У Пленарній робочій нараді взяли участь повноважні представники країн Євразії (Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Республіки Киргизстан, Молдови, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, України та інші), а також представники ФАО, Глобального ґрунтового партнерства, міжнародних проектів ICARDA і CACAARI, Науково-інформаційного центру Міждержавної координаційної водогосподарської комісії, Проектного та дослідницького інституту УЗГІП, Національного університету Узбекистану і Науково-дослідного інституту каракулеводства і екології пустель Узбекистану, усього близько 40 осіб.

Україну представили - директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», координатор по співробітництву Україні з ГГП, академік НААН Балюк Святослав Антонович, а також координатор міжнародної діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», заступник координатора по співробітництву Україні з ГГП Левін Аркадій Яковлевич.

На нараді Євразійського ґрунтового партнерства розглядалися:

  • загальний огляд прогресу, досягнутого останнім часом Глобальним ґрунтовим партнерством, взаємодія ДПП з конвенціями ООН та іншими глобальними ініціативами;
  • загальний звіт про діяльність ЄаГП в 2016-2017 роках;
  • діяльність ЄаПП за ключовими напрямами Плану імплементації;
  • результати Малих науково-дослідних проектів з управління засоленням ґрунтів;
  • місце і роль ЄаГП в регіональному Європейському ґрунтовому партнерстві;
  • розвиток співпраці ЄаГП з міжнародними проектами ICARDA, CACAARI і WOCAT;
  • переобрання голови та заступника голови ЄаГП;
  • перевибори координаторів Робочих груп по 5-ти ключових напрямах;
  • корегування Плану імплементації ЄаГП на період 2018-2019 рр. та його ухвалення;
  • ухвалення Ташкентського комюніке.

Детальну інформацію про Євразійське ґрунтове партнерство та про вказану подію можна знайти на сайті ФАО за наступними посиланнями:

http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/...  та http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/europe/... .