Участь у семінарі «Інструменти і методи запобігання деградації ґрунтів у сільському господарстві» (Польща)

8–9 жовтня 2015 р. в Інституті ґрунтознавства та рослинництва м. Пулави (Польща) відбувся Науково-практичний семінар «Інструменти і методи запобігання деградації ґрунтів у сільському господарстві», у рамках якого підбито підсумки за результатами виконання завдань науково-дослідними інститутами Польщі в рамах багаторічних дослідних програм (2011–2015 рр.).

Доповіді, заслухані на пленарному та тематичних засіданнях, стосувалися таких завдань:

  • Оцінка сільськогосподарських і несільськогосподарських загроз для ґрунтового середовища і дослідження способів усунення або обмеження наслідків деградації ґрунтів на сільських територіях (керівник – докт. Божена Смерчак);
  • Оцінка можливості обмеження емісії вуглецю із сільського господарства через його секвестрацію в ґрунтах (керівник – докт. Гжегож Сєбєлєц);
  • Аналіз результатів агроекологічних заходів Спільної аграрної політики (керівник – Артур Лопатка);
  • Аналіз можливостей багатофункціонального розвитку проблемних сільськогосподарських територій з урахуванням умов навколишнього середовища (керівник – докт. Ян Ядчишин).

У роботі науково-практичного семінару брала участь старший науковий співробітник сектора економічних досліджень ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» Казакова І. В. У постеровій сесії нею було презентовано такі доповіді: «Рroblemy efektywnego wykorzystania gleb kwaśnych: doświadczenie Ukrainy» (Казакової І. В.) і «Efektywność ekonomiczna wycofania użytków rolnych z ntensywnej uprawy» (Кучера А. В.), які викликали жвавий інтерес.

Особливу увагу викликала екскурсія до нових лабораторій Відділу ґрунтознавства, ерозії та охорони ґрунту в Інноваційно-науковому центрі сільськогосподарських досліджень.

Інформаційні матеріали про історію та розвиток Інституту ґрунтознавства та рослинництва в Пулавах передано до наукової бібліотеці ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського».

Крім іншого, Казаковою І. В. проведено зустріч із заступником директора проф., докт. габ. С. Красовічем щодо можливої співпраці між двома Інститутами. В ході перемовин прийнято рішення про підписання угоди про співпрацю.