Участь у спеціальній пленарній віртуальній сесії Глобального ґрунтового партнерства

Спеціальна пленарна віртуальна сесія Глобального ґрунтового партнерства щодо Протоколу для оцінювання сталого менеджменту ґрунту відбулася у формі ZOOM-конференції 23 вересня 2020 року. У заході взяли участь близько 80 осіб, зокрема, від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Аркадій Левін – заступник Координатора зі співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством, координатор міжнародного співробітництва.

На спеціальній сесії було завершено тривалий процес розробки та узгодження Протоколу оцінювання сталого менеджменту ґрунту (надалі – Протокол), який був розроблений робочою групою ГГП та його міжурядовою групою експертів з ґрунтів ITPS і представлений на 8-й сесії Пленарної асамблеї (ПА) ГГП у червні 2020 року. Під час ПА Протокол був загалом схвалений оскільки партнери ГГП розуміли важливість документа та негативні наслідки затримки його узгодження та публікації. Разом з тим було прийнято рішення про проведення додаткового раунду консультацій перед представленням доопрацьованого Протоколу на спеціальному пленарному засіданні у вересні.

Мета Протоколу - створити для усіх зацікавлених сторін, які беруть участь у проєктах розвитку, методичну основу на базі набору показників для визначення, чи впроваджені практики менеджменту ґрунту є стійкими та чи відповідають вимогам, визначеним Глобальним Ґрунтовим Партнерством для сталого менеджменту ґрунту (СМГ), як зазначено у керівництві ФАО «Добровільні принципи сталого менеджменту ґрунтових ресурсів» (FAO, NSC ISSAR 2019, укр., http://www.fao.org/publications/card/en/c/I6874UK ). Вимірювання основних та додаткових показників якості ґрунту, відповідно до Протоколу, дозволить оцінити здатність ґрунту підтримувати пріоритетні екосистемні послуги, а отже, підвищити продуктивність земель та дохід агровиробників. Цей документ побудований на базі існуючих документів ГГП ФАО: переглянутій Всесвітній хартії ґрунтів (WSC) (FAO, 2015), Доповіді про стан світових ґрунтових ресурсів (SWSR) (FAO та ITPS, 2015) та Добровільних принципів сталого менеджменту ґрунтових ресурсів (VGSSM, FAO, 2017, англ.).

Показники сталого менеджменту ґрунтів були відібрані після консультацій із зацікавленими сторонами, що працюють у галузі ґрунтознавства та розвитку сільського господарства, з метою точної оцінки ефективності впровадження обраних практик стійкого менеджменту в різних обставинах, включаючи різні типи ґрунтів, клімат, системи виробництва продуктів харчування та доступні засоби. Мінімальний набір індикаторів для оцінювання впливу практики менеджменту є таким: продуктивність ґрунту (здатність продукувати біомасу); вміст органічного вуглецю; фізичні властивості ґрунту; біологічна активність ґрунту.

Для особливих випадків запропоновано додатковий набір індикаторів: поживні речовини; ерозія; засолення; біорізноманіття; рН; фільтрувальна здатність та щільність ґрунту. (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/SSM_Protocol_PA20... )

Упродовж двох турів погодження Протоколу, що було проведено напередодні спеціальної сесії, понад 50 партнерів, зокрема з України (проф. Святослав Балюк), надіслали близько 600 коментарів та зауважень до Протоколу.

На спеціальній сесії, де було остаточно затверджено останню версію Протоколу, неодноразово підкреслювалося, що Протокол оцінювання сталого менеджменту ґрунту є живим інструментом, який після його впровадження на місцях вимагатиме постійного оновлення та вдосконалення.