Участь у вебінарі «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок»

10 листопада завідувач аспірантури ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Людмила Воротинцева взяла участь в онлайн-вебінарі «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок», що проводився Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Спікери вебінару – С. Квіт, Н. Стукало, О. Яременко, А. Бутенко, М. Винницький у своїх доповідях висвітлили найбільш актуальні питання, що виникають під час акредитації освітніх програм:

  • вимоги до змісту та рівня освітніх програм, унікальність програми, періодичність її перегляду;
  • система забезпечення якості вищої освіти в ЗВО; - права ЗВО під час акредитації;
  • гарант освітньої програми та його функції, вимоги до гаранта;
  • забезпечення академічної доброчесності в ЗВО, перевірка матеріалів на плагіат;
  • формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами, вибірковість навчальних дисциплін;
  • особливості акредитації освітньо-наукових програм доктора філософії та вимоги до цих програм;
  • критерії оцінювання при навчанні за освітніми програмами;
  • роль стейкхолдерів (зовнішніх та внутрішніх) у формуванні, перегляді та реалізації освітніх програм.

Захід супроводжувався активним онлайн-спілкуванням представників ЗВО із спікерами, що й дозволило їм отримати відповіді на конкретні проблемні питання, пов’язані з акредитацією освітніх програм.