Участь у вебінарі з питань академічної доброчесності від Clarivate Analytics

8 липня 2020 року старший науковий співробітник лабораторії органічних добрив і гумусу Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Вікторія Гетманенко взяла участь у вебінарі від Clarivate Analytics «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави». Вебінар включав три блоки питань: наукова етика та академічна свобода, академічна доброчесність в університеті, академічна етика & наукометрія.

Доповідачі: представники Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяна Ярошенко і НТУ «Харківський політехнічний інститут» Юлія Главчева та експерт по навчанню і аналітичним ресурсам Clarivate Analytics Ірина Тихонкова розповіли про досвід Національного університету «Києво-Могилянська академія» у запровадженні міжнародних стандартів та етичних принципів, зокрема у сфері наукової етики і необхідності забезпечення академічної доброчесності; особливості нормативно-правового регулювання і популяризації академічної доброчесності у ЗВО; імплементацію принципів академічної доброчесності в освітній і науковий процеси; принципи академічної етики у наукових дослідженнях і публікаціях. І особливу увагу приділили проблемам символьно-наукометричних оцінок роботи науковців, ризику втрати ціннісних етичних орієнтирів науки і освіти у сучасних умовах, тощо.