Участь у Загальних зборах Академії економічних наук України

 

 

 

 

12–13 травня 2017 року на базі Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) відбулися щорічні Загальні збори Академії економічних наук України (АЕНУ). У цьому заході від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» брав участь канд. пед. наук, ст. наук. співр., докторант, член-кореспондент АЕНУ Анатолій Кучер.

Зі звітними доповідями та повідомленнями перед учасниками зборів виступили Президент АЕНУ, академік Національної академії наук України, академік АЕНУ, д-р екон. наук, проф. Олександр Амоша; віце-Президент АЕНУ, академік АЕНУ, д-р екон. наук, проф. Микола Білопольський; ректор УДФС, академік АЕНУ, д-р екон. наук, проф. Павло Пашко; віце-Президент АЕНУ, академік АЕНУ, д-р екон. наук, проф., В’ячеслав Ляшенко та інші. Було заслухано звітну доповідь президії АЕНУ за період з травня 2016 р. до травня 2017 р.; Стратегічні пріоритети розвитку АЕНУ на 2017–2020 рр.; звіти керівників регіональних центрів і відділень АЕНУ; звіт ревізійної комісії АЕНУ; внесення змін до Статуту; обрано нових членів; прийнято документи зборів; відбувся круглий стіл-дискусія щодо цілей і завдань економічної науки з відродження та розвитку сучасної України.