Участь в онлайн засіданні 7-ї Пленарної Асамблеї Європейського ґрунтового партнерства

 

 

 

 

 

Онлайн засідання 7-ї Пленарної Асамблеї Європейського ґрунтового партнерства (ЄҐП) – регіонального осередка Глобального ґрунтового партнерства (ГҐП), заснованого ФАО у 2012 р., - відбулося 10 вересня 2020 року у форматі Zoom-конференції.

У Пленарній Асамблеї, крім національних координаторів співробітництва країн Європи з ГҐП, брали участь представники Європейської Комісії, Секретаріату ГҐП, Міжурядової групи експертів з ґрунтів, представники субрегіональних Євразійського та Альпійського ґрунтових партнерств, члени Керівного комітету ЄҐП та голови Робочих груп ЄҐП. Максимальна кількість учасників Пленарної Асамблеї ЄҐП досягала 72-х.

У заході взяли участь два представника України: професор Юрій Дмитрук - завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Президент Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків та Аркадій Левін – заступник Координатора зі співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством, координатор міжнародного співробітництва Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Згідно з порядком денним на Пленарній Асамблеї ЄҐП було зроблено такі звітні доповіді:

 • загальний звіт ЄҐП (голова ЄҐП - Elena Havlicek, FOEN, Швейцарія);
 • звіти субрегіональних Євразійського та Альпійського ґрунтових партнерств, які входять до складу ЄҐП;
 • загальний звіт Глобального ґрунтового партнерства (Секретар ГҐП Рональд Варгас);
 • звіт ITPS – Міжурядової групи експертів з ґрунтів ГҐП\ФАО;
 • короткі звіти Генеральної Дирекції ЄК з навколишнього середовища (DG ENV) та Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA);
 • звіти голів робочих груп ЄҐП за кожним з 5-ти ключових напрямів (КН) діяльності ЄҐП та ГҐП (КН1- сталий менеджмент ґрунтів; КН2-грунтова політика, інвестиції та підвищення обізнаності щодо ґрунтових проблем; КН3 – прикладні ґрунтові дослідження; КН4- ґрунтова інформація; КН5 – гармонізація методів визначення властивостей ґрунтів).

Розглянуто стан виконання поточного Плану імплементації ЄҐП на 2017-2020 рр. та перспективні завдання майбутнього Плану імплементації ЄҐП на наступні роки. Відзначено, що цей план повинен враховувати зобов’язання ЄС щодо навколишнього середовища, визначені Стратегією ЄС щодо біорізноманіття до 2030 року та сконцентровані у новій європейській ініціативі European Green Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-d...). В рамках реалізації даної ініціативи, яку скеровано на стимулювання ефективного використання ресурсів з переходом ЄС до чистої кругової економіки та відновлення біорізноманіття і зменшення забруднення, зокрема, планується:

до 2021 року оновити європейську Тематичну стратегію ґрунту для комплексного вирішення питань деградації земель та ґрунтів та сприяння виконанню зобов’язань ЄС та міжнародних відносин щодо забезпечення нейтральної деградації земель;

у 2021 році провести оцінку впливу юридично визначених обов'язкових цілей відновлення природи ЄС на поновлення здорових та стійких екосистем, включаючи ґрунти;  розробити набір показників (індикаторів) для контролю поступового зменшення забруднення з огляду на План дій ЄС щодо нульового забруднення (Zero Pollution Action Plan);

 • розробити План дій з нульового забруднення повітря, води та ґрунтів до 2021 року;
 • до 2021 року визначити шляхи вирішення питання запечатування ґрунту та відновлення забруднених «бурих полів» у майбутній Стратегії сталого довкілля (Strategy for a Sustainable Built Environment);
 • досягти значного прогресу у рекультивації забруднених ділянок ґрунту до 2030 року.

В Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року (EU Biodiversity Strategy for 2030) також зазначаються конкретні зобов'язання в галузі охорони ґрунтів:

 • прийняття практики сталого управління ґрунтами; o досягнення значного прогресу у визначенні забруднених ділянок ґрунту;
 • відновлення деградованих ґрунтів з визначенням цілей відновлення та умов підтримання їх доброго екологічного стану;
 • удосконалення моніторингу якості ґрунту.

  Проведено вибори нового голови ЄҐП та його керівного комітету. Новим головою ЄҐП обрано пана Райнера Баритца (Rainer Baritz), співробітника Європейського агентства з навколишнього середовища (European Environment Agency - EEA).