Україна і ФАО об'єднуються для збереження здорових ґрунтів

 

 

 

 

 

23-24 травня 2019 року директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», академік Святослав Антонович Балюк взяв участь у національній робочій зустрічі присвяченій створенню Українського Грунтового Партнерства (УҐП) (м. Київ), що фінансується Глобальним екологічним фондом в інтересах захисту ґрунтів степу і лісостепу України. «В Україні налічується близько 800 видів ґрунтів. Крім того, понад 60 % земельного фонду країни становлять унікальні чорноземні ґрунти. І, звичайно, актуальним питанням є збереження ґрунтових покривів, їх екологічне та безпечне використання. Створення Українського ґрунтового партнерства, місія якого направлена на пошук шляхів ефективного управління ґрунтовими ресурсами країни, є ще одним етапом у державній системі охорони та відтворення родючості ґрунтів», - зауважив заступник Міністра агарної політики та продовольства України Володимир Топчій.

Український досвід управління ґрунтами в глобальному контексті висвітлив у своїй доповіді С.А. Балюк та вніс пропозиції щодо питань охорони ґрунтів:

  • Законодавче забезпечення охорони і раціонального використання ґрунтів (проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та екологічного стимулювання відтворення їх родючості»).
  • Національна (Державна) програма охорони ґрунтів (розділ щодо досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів).
  • Створення державної служби (агентства) моніторингу і охорони ґрунтів.
  • Прийняття програми і Методики великомасштабного ґрунтового обстеження.
  • Створення ґрунтово-інформаційного центра на базі ННЦ ІГА як складової частини Глобальної ґрунтово-інформаційної мережі.
  • Розробка Концепції і рекомендацій по досягненню нейтрального рівня деградації земель.
  • Розробка й впровадження нових антидеградаційних стандартів і нормативів, скасування системи ГОСТ.
  • Активізація євро інтеграційних процесів у сфері охорони ґрунтів, гармонізація нормативно-правової і нормативно-методичної бази, створення БД й інформаційної мережі, входження в європейські і світові інформаційні ресурси.
  • Наукове забезпечення проблем охорони ґрунтів, їх деградації.

Партнерство діятиме під егідою Глобального ґрунтового партнерства, як єдина національна платформа для сприяння діалогу і співпраці між міністерствами, провідними установами, існуючими дослідницькими школами та лабораторіями із земельних ресурсів та іншими зацікавленими сторонами. Це сприятиме формуванню бази моніторингу земельного покриву, продуктивності земель і запасів вуглецю. Національний координатор проекту ФАО Оксана Рябченко акцентувала увагу, що серед основних завдань УҐП - поліпшення контролю, розвиток сталого управління ґрунтами, забезпечення прозорої системи моніторингу деградації земель, поліпшення національного моніторингу навколишнього середовища і посилення потенціалу країни для формування суспільного інтересу до проблем ґрунтів.