Урочисте засідання Вченої ради Інституту, присвячене 30-й річниці Незалежності України

20 серпня 2021 року відбулося урочисте засідання Вченої ради ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», присвячене 30-й річниці Незалежності України.

З нагоди урочистостей з доповіддю про здобутки Інституту за роки становлення держави, сьогодення і перспективи розвитку, виступив директор, академік НААН Святослав Балюк.

Основною тезою доповіді було те, що наука була, є і буде стратегічним ресурсом держави. У непрості часи формування національної аграрної науки, незважаючи на труднощі, пов’язані з недостатнім фінансуванням, завдяки науковим школам, традиціям, ентузіазму науковців, ми зберегли Інститут, дослідну мережу, науковий потенціал, забезпечили виконання наукової тематики, зміцнили матеріально-технічну базу, здобули визнання на національному і міжнародному рівнях.

У доповіді директора зосереджено увагу на багатьох аспектах діяльності Інституту, пов’язаних з етапами його розвитку за останні 30 років. Це, перш за все, наукове забезпечення державної політики щодо охорони ґрунтів та їх родючості, формування нормативно-правової, нормативно-методичної та технічної бази раціонального використання ґрунтових ресурсів, добрив і меліорантів, координування у сфері аграрної науки досліджень з ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів у межах програм наукових досліджень НААН.

За підсумками роботи наукового колективу сформульовано основні теоретичні положення й окреслено ключові напрями сьогоденних досліджень. Це координація та узгодження результатів виконання заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, реалізація рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», функціонування Українського ґрунтового інформаційного центру, створення Національної ґрунтово-інформаційної системи як складової Глобальної системи ґрунтової інформації, співробітництво з міжнародними організаціями, фондами, програмами у розвитку наукових питань.

Очільник Інституту висловив сподівання, що нове молоде покоління науковців, за підтримки всього колективу, забезпечить подальший зріст активності в актуальних пріоритетних напрямах досліджень.

З доповідями про наукові здобутки ґрунтово-агрохімічної науки взяли участь член-кореспондент НААН, доктор с.-г. наук, професор Роман Трускавецький та доктор с.-г. наук, професор Анатолій Фатєєв. Про науково-організаційну діяльність Ради молодих учених доповіла її голова, кандидат с.-г. наук Світлана Крилач.

Відбулося нагородження працівників Інституту за вагомий внесок у розвиток і збагачення новими досягненнями української ґрунтово-агрохімічної науки.

Здобутки Інституту за 30 років незалежності України