ВІДКРИТТЯ XI З’ЇЗДУ ҐРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ УКРАЇНИ

Черговий З’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України відкрито 18 вересня 2018 року на базі Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.

Девіз з’їзду – «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра».

З’їзд проводиться Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», Національною академією аграрних наук України, Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харківським національним аграрним університетом імені В.В. Докучаєва.

Програма роботи з’їзду передбачає насичену наукову частину (15 пленарних доповідей та понад 260 доповідей на 5 окремих секціях):

  1. управління земельними ресурсами, генезис, географія, класифікація, картографування, ГІС-технології, нормативне забезпечення;
  2. еволюція властивостей ґрунтів, моніторинг за станом, технології раціонального землекористування;
  3. меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів від ерозії та техногенного забруднення;
  4. агрохімічне забезпечення сучасного землеробства;
  5. гумусовий стан ґрунтів, органічне землеробство, біологія ґрунтів.

Програмою з’їзду заплановано проведення польової ґрунтової екскурсії та делегатських зборів. З вітальними промовами при відкритті з’їзду виступили представники:

  • Міністерства аграрної політики та продовольства України,
  • Національної академії аграрних наук України,
  • Харківської обласної державної адміністрації,
  • Міжнародного союзу ґрунтознавців, делегацій ґрунтознавців з Білорусі, Молдови, Румунії, Польщі, Узбекистану, Японії.