Вітаємо молодих науковців з отриманням грантів Президента України!

 

 

 

 

Стали відомі результати конкурсу Ф75 «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік. Із 7 проектів харківських молодих вчених, на які отримано державне фінансування, 2 проекти належать науковим співробітникам ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії»:

КУЧЕРУ Анатолію Васильовичу, кандидатові педагогічних наук, докторантові, старшому науковому співробітникові сектору економічних досліджень для проведення дослідження «Еколого-економічні засади формування стратегічних напрямів розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату»;

РЕВТЬЄ-УВАРОВІЙ Аліні Вікторівні, кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії польових досліджень з добривами та управління якістю продукції для проведення дослідження «Конвергенція методів визначення якості ґрунту в контексті євроінтеграції України».

19 липня голова ХОДА Ю. О. Світлична привітала молодих науковців з отриманням грантів Президента України на підтримку своїх досліджень, та відзначила, що харківська наукова школа знов підтвердила свої передові позиції в Україні.