Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальність впровадження системних заходів з попередження та захисту ґрунтів від деградації»

З 20 по 23 листопада у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Державною установою «Інститут охорони ґрунтів України» проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальність впровадження системних заходів з попередження та захисту ґрунтів від деградації». Від Інституту з усними доповідями виступили канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник сектору мікробіології ґрунтів Найденова О. Є. та канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії органічних добрив і гумусу Кутова А. М. за наступними темами:

 

  • Мікробіологічні і біохімічні показники в системі показників моніторингу ґрунтів;
  • Оновлені нормативи мінералізації гумусу в ґрунті.

У доповідях особливу увагу було приділено своєчасному попередженню розвитку деградаційних процесів у ґрунтах шляхом залучення до системи показників агроекологічного моніторингу мінералізацію гумусу під сільськогосподарськими культурами, мікробіологічних та біохімічних показників.