Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Сучасні ґрунтово-агрохімічні дослідження в контексті запобігання деградації земель»

 

 

 

22-23 травня 2019 року в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та спеціалістів «СУЧАСНІ ҐРУНТОВО-АГРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАПОБІГАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ».

У конференції взяли участь 39 молодих науковців: аспіранти та фахівці аграрного напрямку, представники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів – ННЦ «Інститут землеробства НААН», Луганський національний аграрний університет, Чернігівський національний технологічний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Волинська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», ПП «Аркас», Дослідне підприємство «ДГ «Донецьке». Харківський національний університет Повітряних Силі імені Івана Кожедуба, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

23 травня у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та спеціалістів під час польової екскурсії (селище Феськи, Золочівський район, Харківська область) канд. с.-г. наук Соловей В.Б., провів лекцію та ознайомив із типовими об’єктами ґрунтового покриву, характерними для цієї місцевості.

За результатами конференції, кращі доповіді будуть опубліковані в черговому випуску міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО»