Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості»

 

 

 

 

 

16-17 вересня 2015 року в м. Одеса відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості», організаторами якої виступили: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України».

Програмою заходу було передбачено проведення пленарного засідання і секційних засідань за напрямами: «Моніторинг ґрунтів», «Боротьба з деградацією та опустелюванням ґрунтів», екскурсії в ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова».

У роботі заходу взяли участь фахівці та науковці ДУ «Держґрунтохорона» та її філій ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту водних проблем і меліорації та ін.

Від ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» у вищезазначеному заході прийняв участь заступник директора з наукової роботи, доктор біол. наук М.М. Мірошниченко з науковою доповіддю «Моніторинг родючості ґрунтів під час передачі земель в оренду» (співдоповідачі: доктор с.-г. наук, проф. А.І. Фатєєв, доктор с.-г. наук Є.В. Скрильник), у якій наголошено, що при передачі земель в оренду моніторинг ґрунтів не є пасивним спостереженням за змінами їх властивостей, а має бути поєднаним із моніторингом агровиробничої діяльності в єдине ціле – ґрунтоохоронний моніторинг. Запропоновано вимоги до певних видів обстежень, а оцінку змін родючості ґрунтів проводити виключно за чинними державними стандартами.

У секційному засіданні «Моніторинг ґрунтів» з науковою доповіддю «Багаторічна динаміка показників родючості ґрунтів за різних рівнів біологізації землеробства» виступила старший науковий співробітник відділу агрохімії, кандидат с.-г. наук Л.О. Шедєй (співдоповідачі: наукові співробітники Р.В. Акімова, В.Б. Гвоздік), у якій доведено, що для оцінки екологічного ризику деградації ґрунтового покриву необхідно використовувати диференційований підхід до вибору індикаторів ризику деградації залежно від системи землеробства та буферності ґрунту до підкислення, забруднення та переущільнення, а також сумісно застосовувати три взаємопов’язані способи (прогнозний, моніторинговий і нормативний), що гарантує своєчасне виявлення деградаційних процесів і дасть змогу запобігти їхньому розвитку за найменших витрат.