Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні підходи до картографування ґрунтів із використанням GIS – технологій»

 

 

 

29 червня 2021 року Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІҐА) провів Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні підходи до картографування ґрунтів із використанням GIS – технологій».

У онлайн-семінарі взяли участь ґрунтознавці з усієї України ‒ фахівці з класифікації ґрунтів, розробники ґрунтово-інформаційних систем, фахівці з картографування ґрунтового покриву, представники вищих навчальних закладів та всі, хто цікавиться питаннями ідентифікації ґрунтів (всього 89 учасників).

Доповідачі науково-практичного онлайн семінару:

  • Вадим Соловей, завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ ІҐА. Тема доповіді: «Загальні підходи до інформаційного забезпечення ґрунтових досліджень»
  • Віталій Лебедь, науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів, ННЦ ІҐА. Тема доповіді: «Принципи формування єдиної бази даних «Ґрунти України»
  • Юрій Залавський – науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів, ННЦ ІҐА. Тема доповіді: «Картографування ґрунтів з використання ГІС-технологій»

У доповідях та їх обговоренні було визнано актуальність методичних підходів до інформаційного забезпечення ґрунтових досліджень і формування єдиної бази даних «Ґрунти України» як основної складової діяльності Українського ґрунтового інформаційного центру, який створено на базі ННЦ ІҐА. Показано можливості застосування ГІС-технологій у картографуванні і продемонстровано створені на цій основі карти властивостей ґрунтів України. Також було вказано на необхідність розширення співпраці з науково- дослідними установами і вищими навчальними закладами для розширення мережі провайдерів і підвищення інформативності даних про ґрунти України та активізації процесу гармонізації українських і міжнародних методів та результатів вимірювань параметрів в аспекті інформаційного забезпечення досліджень ґрунтів.

Проєкт рішення