XV Міжнародна науково-практична конференція «Біологічно активні препарати в рослинництві. Наукове обґрунтування – рекомендації – практичні результати»

26 червня 2019 р. відбулися пленарне і секційні засідання XV Міжнародної науково-практичної конференції «Біологічно активні препарати в рослинництві. Наукове обґрунтування – рекомендації – практичні результати». Конференція відбулася у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Організатори: НУБіП, НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології, факультет захисту рослин, біотехнологій та екології за участю німецького приватного інституту прикладної біотехнології daRostim, Української аграрної кампанії URRAVIT.

У роботі конференції прийняли участь понад 100 учасників ії України, Білорусі, Молдови, Німеччини, Литви, Польщі, Казахстану, які представили результати наукових досліджень та інноваційні розробки у сфері виробництва біологічних препаратів для рослинництва.

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в роботі конференції узяла участь старший науковий співробітник сектору мікробіології ґрунтів, к.б.н, с.н.с. Найдьонова Оксана Євгенівна, яка виступила з усною доповідю за темою «Поєднане застосування біопрепаратів удобрювальної та захисної дії в органічному землеробстві». На початку конференції з промовами виступили Рейнхард Зорге, відповідальний за науковий супровід на підприємстві Novihum Technologies Gmb, Німеччина; Ерік Бістрікер, представник Німецько-Української промислово-торгівельної палати; на пленарному засіданні доповідали Вольфганг Новік, директор прватного інституту прикладної біотехнології daRostim, Waldheim (Саксонія), Німеччина; Козар Сергій Федорович, заступник директора з наукової роботи Інституту свльськогосподарської мікробіології і агропромислового виробництва НААН; Іутинська Галина Олександрівна, заступник директора з наукової роботи Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.

За результатами представлених доповідей учасники конференції запропонували розвивати спільні наукові дослудження та освітню діяльність, спрямовану на розроблення технологій, що гарантують охорону, раціональне використання природних ресурсів та якість сільськогосподарської продукції. Приоритетними повинні бути технології органічного виробництва продукції, оскільки Україна має усі передумови для її виробництва і викликає велику зацікавленість експортерів у країни ЄС; сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових центрів. Також у резолюції конференції відмічено необхідність посилення зв'язку виробників сульськогосподарської продукції знауковцями, що проводять дослідження щодо щодо використання біопрепаратів у рослинництві, землеробстві. До того ж, запропоновано розширити співпрацю у галузі наукових досліджень з університетами країн ЄС, приватними інститутами і центрами, продовжити обмін досвідом щодо вирішення проблем підвищення продуктивності виробництва, родючості ґрунту і захитсту рослин від хвороб та шкідників.