Загальні збори Національної академії аграрних наук України

18 квітня 2019 року директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», академік Святослав Антонович Балюк взяв участь у засіданні Загальних зборів Національної академії аграрних наук України, де розглядались підсумки діяльності НААН за 2018 рік та завдання на перспективу, фінансове забезпечення та використання коштів у 2018 році в системі НААН.

У виступі С. А. Балюк звернув увагу учасників зборів до проблеми, яка традиційно недооцінюється в країні - стан ґрунтів. «Вважається, що ґрунтовий покрив в Україні вкрай сприятливий. Але, на жаль, це не зовсім так. Міліони гектарів еродованих, солонцюватих, перезволожених, посушливих, переущільнених і знеструктурених земель спростовують цей міф. Саме тому врожайність основних культур в Україні нижче, ніж в країнах Західної Європи.

В Україні в останні роки домінувала незбалансована дефіцитна система землеробства. Як наслідок, ґрунти втратили значну частину гумусу, найродючіми у світі чорноземи перетворилися в ґрунти із середнім рівнем родючості й продовжують погіршуватися. Невеликі дози внесення гною й туків не забезпечують відтворення родючості ґрунтів. Урожаї останніх років - в основному результат вичерпування винятково природної родючості, результат збіднення потенційної його частини. Зберігати й надалі такий підхід до родючості неприпустимо, тому що це приведе до подальшого загострення проблеми.

Багато надій покладалось на земельну реформу. Уважалося, що зміна форми власності на землю (від державної до колективної, а в перспективі до приватної) автоматично сформує компетентного власника, що самостійно буде оберігати й збільшувати родючість ґрунтів. Однак у реальному виробництві цього не трапилося.

Головною мірою для виправлення сформованої ситуації повинне стати поновлення державної програми раціонального використання й охорони ґрунтового покриву й надання їй статусу національної. Ціль програми - створення передумов для збалансованого розвитку ґрунтового покриву й призупинення негативних процесів, що відбуваються в ґрунтах країни. Програма буде передбачати принципово новий для країни тип стійкого (ощадливого) землекористування, що забезпечить гармонійне співвідношення між антропогенним навантаженням і природним потенціалом ґрунту до відновлення й повноцінного продуктивного й екологічного функціонування.

На даний час проводиться робота зі створення на базі Інституту Українського ґрунтово-інформаційного центру, підготовлено проект Положення про центр. Сподіваємось на підтримку зі сторони НААН та Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Екологічний імператив повинен стати турботою хліборобів. Наука доводить, що можна одержати високий урожай і не тільки не допустити падіння родючості ґрунту, але й навпаки примножити його. Не можна тільки одного - жити за рахунок ґрунту, бути його боржником. Для цього країні вкрай необхідна програма збереження родючості ґрунту, що повинна стати національною, пріоритетною. Ґрунт як незамінний і безмовний годувальник заслуговує цього.»