Закликаємо до збереження родючості ґрунтів України

Напередодні зняття мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення наукова ґрунтознавча спільнота України стурбована  ситуацією щодо стану ґрунтового покриву нашої країни.

Конституцією України визнано її основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Поряд з цим, використання земельних ресурсів не повною мірою відповідає вимогам раціонального природокористування, що є наслідком протиріччя загальнодержавних інтересів збереження якості ґрунтів країни та приватних інтересів отримання швидкого прибутку від сільськогосподарської діяльності. Багато землекористувачів не дотримуються науково обґрунтованих сівозмін та ґрунтозахисних технологій під час вирощування сільськогосподарських культур, не мають необхідної кількості органічних та мінеральних добрив, що спричиняє виснаження земель, зниження родючості ґрунтів, їхню деградацію.

На привеликий жаль, застарілість інформації про стан ґрунтового покриву нашої країни перешкоджає ефективному сільськогосподарському використанню земель та унеможливлює їхню охорону від деградації. Через відомчу розпорошеність моніторингових спостережень, ця інформація неузгоджена, малодоступна та обмежена. 

Таким чином, наші ґрунти у небезпеці, і причинами цього є нераціональні методи використання земельних ресурсів та управління ними, розширення міст, збезлісення, забруднення навколишнього середовища, зміна клімату. Сучасна деградація ґрунтів ставить під сумнів можливість задоволення потреб майбутніх поколінь. Проте грунтово-ресурсний потенціал України може гарантувати не тільки продовольчу безпеку держави, але й зробити її одним із важливих учасників глобального продовольчого ринку. Для цього необхідно удосконалити державну систему охорони ґрунтів, змінити систему поглядів в суспільстві, відповідно до яких дбайливе і турботливе відношення до ґрунту стане внутрішньої потребою, основою високоморальної поведінки людини. Саме це сприятиме проявленню стійкості ґрунту, як тіла природи, відповідального за стійку продуктивну, екологічну і соціальну функції.

У Всесвітній день ґрунтів – 5 грудня, цьому питанню присвячена стаття академіків Національної академії аграрних наук України Святослава Антоновича Балюка та Віталія Володимировича Медведєва «Як зберегти і примножити родючість ґрунтів України», яка оприлюдена в газеті «Голос України» №227(6732).

Ознайомитися з повним текстом статті