Засідання координаційно-методичної ради

12-14 листопада 2018 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання завдань ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» у 2018 році. У засіданні взяли участь представники установ-виконавців ПНД – наукових установ НААН та співвиконавців без фінансування – вищих навчальних закладів. У цілому в межах ПНД виконується 56 завдань 2-го рівня, з них 43 – фундаментальні, 11 прикладні , 2 пошукові; установ виконавців програми - 21, в тому числі 10 – вищі навчальні заклади без фінансування. На пленарному засіданні заслухано звіти за завданнями, що завершуються у 2018 році. Звітування про виконання проміжних етапів НДР проводилось по секціях: «Ґрунтознавство», «Охорона ґрунтів», «Агрохімія». Здійснено аналіз наданих співвиконавцями звітів, акцентовано увагу на проблемних питаннях та зауваженнях. Звіти про виконання НДР із урахуванням зауважень затверджено. Обговорено питання перспективи виконання програми у 2019-2020 рр. та затверджено оновлений склад координаційно-методичної ради і план роботи на перше півріччя 2019 року.