Засідання координаційно-методичної ради

27 липня 2021 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів. Розглянуто підсумки виконання у першому півріччі 2021 року ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» (очно та дистанційно в режимі он-лайн на платформі Zoom).

Згідно з порядком денним, про хід виконання ПНД та питання, які вирішує Інститут і ґрунтово-агрохімічна спільнота, доповів директор ННЦ ІҐА, керівник ПНД, академік НААН, професор С.А. Балюк.

Про хід виконання окремих завдань звітували керівники підпрограм: канд. с.-г. наук, ст. наук. сп. В.Б. Соловей (1 «Забезпечення раціонального використання та сталого управління ґрунтовими ресурсами України»); д-р. с.-г. наук, проф. А.І. Фатєєв (2 «Системи запобігання та припинення процесів деградації земель для збереження здоров’я ґрунтів та гармонізації їх продуктивних і екологічних функцій»); чл.-кор. НААН, д-р. біол. наук, ст. наук. сп. М.М. Мірошниченко (3 «Стабілізація вмісту органічного вуглецю в ґрунтах сільськогосподарських угідь, підвищення ефективності управління живленням рослин в умовах кліматичних змін»). В цілому, завдання, які покладено на виконавців завдань 2-го рівня, згідно з технічними завданнями та робочими програмами на 2021 рік, виконано. Звіти про виконання завдань ПНД за І півріччя 2021 року затверджено.

З доповіддю «Побудова системності міжнародної діяльності Інституту з підвищенням результативності проєктів та наукового іміджу» виступили співробітники відділу науково-економічної діяльності, інновацій та координації міжнародного співробітництва: канд. екон. наук Н.В. Прозорова та головний фахівець А.Я. Левін. Прийнято відповідний проєкт рішення щодо запровадження методів удосконалення координації міжнародної діяльності та розробки плану заходів задля підвищення результативності такої діяльності.

Учасники наради заслухали цікаву наукову доповідь д-ра с.-г. наук, професора, завідувача кафедри агрохімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету С.М. Крамарьова «Порівняльна оцінка ефективності твердих та рідких мінеральних добрив у посівах зернових культур на чорноземах звичайних степової зони України». Було ухвалено рішення запросити С.М. Крамарьова до складу доповідачів на бюро Президії НААН «Наукове забезпечення розвитку виробництва та застосування добрив у землеробстві України», проведення якого планується у вересні 2021 року, і включити інформацію, представлену науковцем, у підготовку спільної наукової доповіді. Також запропоновано залучити до підготовки науковців із установ-виконавців ПНД.